บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

ที่อยู่ สำนักงานและโรงงาน

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ +66(0) 2769-7300

โทรสาร +66(0) 2769-7349