บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)ยัวซ่า จับรางวัล Yuasa Lucky Banner ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัท ยัวซ่า แบตตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)ได้ทำการจับรางวัลให้กับร้านค้าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในกิจกรรม Yuasa Lucky Banner เป็นครั้งสุดท้าย

จังหวัด :