บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ปี 2013


ทางยัวซ่ามีป้ายการโฆษณาบนป้าย Billboard ขนาดใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณทางแยกต่างระดับ 3 ป้าย คือ เส้นอยุธยา-สระบุรี (ถ.พหลโยธิน),เส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ และเส้นบางนา-พระราม 2 ซึ่งดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็นตั้งแต่ระยะไกล

จังหวัด :