บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สื่อโฆษณา
สื่อโฆษณาบนรถเมล์ ปี 2017

ในปี 2017 นี้ทางยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้มีการทำโฆษณาหลากหลายรูปแบบ โดยทางยัวซ่าได้ทำสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแบตเตอรี่คุณภาพสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของแบรนด์ YUASA ซึ่งวิ่งผ่านในพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นการสร้างการจดจำผลิตภัณฑ์ ของยัวซ่าแบตเตอรี่ ให้แก่ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนได้พบเห็น
สื่อโฆษณาบนรถเมล์ ปี 2016

ในปี 2016 นี้ทางยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้มีการทำโฆษณาหลากหลายรูปแบบ โดยทางยัวซ่าได้ทำสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแบตเตอรี่คุณภาพสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของแบรนด์ YUASA ซึ่งวิ่งผ่านในพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นการสร้างการจดจำผลิตภัณฑ์ ของยัวซ่าแบตเตอรี่ ให้แก่ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนได้พบเห็น
สื่อโฆษณาบนรถเมล์ ปี 2015

ในปี 2015 นี้ทางยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้มีการทำโฆษณาหลากหลายรูปแบบ โดยทางยัวซ่าได้ทำสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแบตเตอรี่คุณภาพสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของแบรนด์ YUASA ซึ่งวิ่งผ่านในพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นการสร้างการจดจำผลิตภัณฑ์ ของยัวซ่าแบตเตอรี่ ให้แก่ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนได้พบเห็น
สื่อโฆษณาบนรถเมล์ ปี 2014

ในปี 2014 นี้ทางยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้มีการทำโฆษณาหลากหลายรูปแบบ โดยทางยัวซ่าได้ทำสื่อโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแบตเตอรี่คุณภาพสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของแบรนด์ YUASA ซึ่งวิ่งผ่านในพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นการสร้างการจดจำผลิตภัณฑ์ ของยัวซ่าแบตเตอรี่ ให้แก่ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนได้พบเห็น
สื่อโฆษณาทางคลื่นวิทยุ

สื่อโฆษณาทางคลื่นวิทยุทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (YUASA Y-MAXX),(YUASA ECO-R)
‹ หน้าแรก 1 2 หน้าสุดท้าย ›