บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารและกิจกรรม
เลี้ยงอาหารคนพิการ ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 บริษัทของเราได้จัดกิจกรรม CSR โดยการไปเลี้ยงอาหารคนพิการ ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพนักงานแต่ละฝ่ายงานได้สละเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณผู้จัดการทุกท่าน ที่ได้อนุญาตให้พนักงานเข้าร่วมในครั้งนี้ ถึงแม้งานจะมากมายอยู่แล้ว แต่ท่านก็ได้บริหารจัดการพนักงาน ของท่านได้อย่างลงตัว (มืออาชีพอย่างแท้จริง)
งานสงกรานต์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในตอนเช้าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้นำพนักงานกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัท และเวลาประมาณ 11.50 น. ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์โดยการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรให้มีความ สุข ความสำเร็จ พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ
ทาสีสนามเด็กเล่น หมู่บ้านไทรงาม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้จัดกิจกรรม CSR ทาสีสนามเด็กเล่น หมู่บ้านไทรงาม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับบริษัท
มอบของขวัญวันเด็ก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)ได้จัดกิจกรรม CSRโครงการมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนที่อยู่รอบ ๆ บริษัทฯ เช่น ชุมชน ยัวซ่า และ ชุมชนไทรงาม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและชุมชน
YUASA MF SERIES

YUASA MF SERIES ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เป็นแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบของลิเธียมและคาร์บอน ทำให้มีคุณสมบัติชาร์จได้เร็ว มีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงกว่าและมีระยะเวลาการใช้งานที่นานขึ้น
‹ หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้าย ›