ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เพื่อเป็นช่องทางให้กับ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้สนใจ สามารถติดต่อกับบริษัท บริษัทจึงได้แต่งตั้งหน่วยงาน บุคคลผู้ประสานงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นดังนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : นายสุขแท้   เรืองวัฒนะโชติ

โทร. 02-769-7300
E-mail:  sukthae@yuasathai.com
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา