ข่าวสารและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรรี่ ประเทศไทย (มหาชน) และบริษัทในเครือ
งานสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในตอนเช้าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้นำพนักงานกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัท และเวลาประมาณ 11.50 น. ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์โดยการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรให้มีความ สุข ความสำเร็จ พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ 
ย้อนกลับ
แผนผัง