บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   YTX12-BS
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 10 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   152x88x131
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTZ6V
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 6 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   113x70x105
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTX14L-BS
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 12 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   152x88x147
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTX20L-BS
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 18 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   175x87x155
น้ำหนัก :  
Battery Model :   12N9-4B
Type :   Conventional
Capacity :   12 volt. 9 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   137x76x140
น้ำหนัก :