บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   YB3L-A
Type :   Conventional
Capacity :   12 volt. 3 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   99x57x111
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YB4L-B
Type :   Conventional
Capacity :   12 volt. 4 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   121x71x93
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YB5L-B
Type :   Conventional
Capacity :   12 volt. 5 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   121x61x131
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YB7B-B
Type :   Conventional
Capacity :   12 volt. 7 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   137x76x135
น้ำหนัก :  
Battery Model :   NS 100 M
Type :   เติมน้ำกลั่น
Capacity :   12 volt. 75 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   305x173x199x225
น้ำหนัก :   13.7