บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   34B19L-MF
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 32 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   187x128x200x227
น้ำหนัก :   6.6
Battery Model :   55D23L-MF
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 65 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   232x173x200x225
น้ำหนัก :   12.1
Battery Model :   105D31R
Type :   เติมน้ำกลั่น
Capacity :   12 volt. 90 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   305x173x199x225
น้ำหนัก :   478
Battery Model :   80D26L-MF
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 65 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   260x173x200x225
น้ำหนัก :   16.7
Battery Model :   DIN65L
Type :   เติมน้ำกลั่น
Capacity :   12 volt. 65 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   246x175x190x190
น้ำหนัก :   12.4