บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   DIN75L
Type :   เติมน้ำกลั่น
Capacity :   12 volt. 75 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   306x176x190x190
น้ำหนัก :   13.7
Battery Model :   40B19L-MF Super Double Lid
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 35 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   187 x 127 x 203
น้ำหนัก :   8.5
Battery Model :   95D31R/L (MF3000R/L)
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 80 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   306x173x204x225
น้ำหนัก :   21.5
Battery Model :   MF DIN65
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 65 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   246x175x190x190
น้ำหนัก :   12.4
Battery Model :   MF DIN75
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 75 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   306x175x190x190
น้ำหนัก :   13.7