บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   MF DIN100
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 100 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   378x175x190x190
น้ำหนัก :   22.9
‹ หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้าย ›