บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   MF DIN100
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 100 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   378x175x190x190
น้ำหนัก :   22.9
Battery Model :   jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Type :   jjjjjjjjjjj
Capacity :   jjjjjjjjjjjjjjjjj
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
น้ำหนัก :   jjjjjjjjjjjjjjj
Battery Model :   jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Type :   jjjjjjjjjjj
Capacity :   jjjjjjjjjjjjjjjjj
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
น้ำหนัก :   jjjjjjjjjjjjjjj
Battery Model :   kkkkkkkkk
Type :   kkkkkkkkk
Capacity :   kkkkkkkkk
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   kkkkkkkkk
น้ำหนัก :   kkkkkkkkkk
‹ หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้าย ›