บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)


ผลิตภัณฑ์
Battery Model :   YTZ3
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 3 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   113x70x85
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTZ4V
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 3 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   113x70x85
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTZ5S
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 5 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   113x70x85
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTX7L-BS
Type :   Maintainance Free
Capacity :   12 volt. 6 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   114x71x131
น้ำหนัก :  
Battery Model :   YTX9-BS
Type :   Maintenance Free
Capacity :   12 volt. 8 amp.
ยาว X กว้าง X สูง X สูงรวมขั้ว :   152x88x107
น้ำหนัก :  
‹ หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้าย ›