ร่วมงานกับเรา
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
164 Moo 5 Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280
Tel +66(0) 2769-7300
Fax +66(0) 2769-7349
เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครงาน

Date : 18-01-2563
Photo
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ตำแหน่งงานที่ 1
เงินเดือนที่ต้องการ*
(บาท/เดือน)
Second Position
เงินเดือนที่ต้องการ
(บาท/เดือน)
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย*
สถานที่เกิด
เพศ* ชาย หญิง
วัน เดือน ปีเกิด *
อายุ*
น้ำหนัก KG. *
ส่วนสูง CM.*
เลขที่บัตรประชาชน*
สัญชาติ *
ศาสนา
มือถือ*
โทรศัพท์ที่บ้าน*
อีเมล์
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้สะดวก *
สถานภาพ*
ชื่อคู่สมรส
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตร
อายุบุตร คนที่ 1
อายุบุตร คนที่ 2
อายุบุตร คนที่ 3
ชื่อบิดา
อายุ
อาชีพ
มีชีวิต เสียชีวิต
ชื่อมารดา
อายุ
อาชีพ
มีชีวิต เสียชีวิต
สถานภาพทางทหาร*
มีชีวิต
มีชีวิต
ปี
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา
ชื่อสถาบัน
เข้าศึกษา
จบการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
อาชีวศึกษา
ชื่อสถาบัน
เข้าศึกษา
จบการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
อนุปริญญา
ชื่อสถาบัน
เข้าศึกษา
จบการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
ปริญญาตรี
ชื่อสถาบัน
เข้าศึกษา
จบการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
ปริญญาโท
ชื่อสถาบัน
เข้าศึกษา
จบการศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ
วุฒิที่ได้รับ
สาขา
เกรดเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน
ประวัติการทำงาน 1
ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
รายได้รวม/เดือน
ระยะงาน จาก
ระยะงาน ถึง
สาเหตุที่ออกจาก
ประวัติการทำงาน 2
ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
ระยะงาน จาก
ระยะงาน จาก
ระยะงาน ถึง
สาเหตุที่ออกจาก
ประวัติการทำงาน 3
ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
รายได้รวม/เดือน
ระยะงาน จาก
ระยะงาน ถึง
สาเหตุที่ออกจาก
ประวัติการทำงาน 4
ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
รายได้รวม/เดือน
ระยะงาน จาก
ระยะงาน ถึง
สาเหตุที่ออกจาก
ประวัติการทำงาน 5
ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
รายได้รวม/เดือน
ระยะงาน จาก
ระยะงาน ถึง
สาเหตุที่ออกจาก
ประวัติการอบรม
ประวัติการฝึกอบรม 1
สาเหตุที่ออกจาก
สาเหตุที่ออกจาก
สาเหตุที่ออกจาก
ประวัติการฝึกอบรม 2
ระยะเวลา เริ่ม
ระยะเวลา จบ
หลักสูตร
ประวัติการฝึกอบรม 3
ระยะเวลา เริ่ม
ระยะเวลา จบ
หลักสูตร
ใบขับขี่ *
เลขที่ใบขับขี่
ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุ
ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานจาก
We are ready to start work. *
Another data
Attachment / เอกสารแนบบ 1
Attachment / เอกสารแนบบ 2
Attachment / เอกสารแนบบ 3
Code : *
We will keep your information strictly confidential.
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา