"บริษัท"
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่าย ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทฯยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัทต้อง จ่ายค่าสิทธิบัตร (Royalty Fee) ให้แก่บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ซึ่งจะคิดเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและคิดเป็นร้อยละจากยอดขาย สำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด

ในการจัดจำหน่ายสินค้า

ทางบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดทดแทน

Replacement Equipment Market

ผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก GYIN ในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้า

YUASA

ในตลาดที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า

โดยปกติแล้ว GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทอีกทางหนึ่ง โดยสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย บริษัทสามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" ภายในอาณาเขตที่กำหนด และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
สำนักงาน
164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2769-7300
แฟกซ์ : 0-2769-7349
เบอร์สายด่วน : 0-2769-7300

เว็บไซต์ : www.yuasathai.com
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • รายงานประจำปี
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-769-7300
แฟกซ์ : 02-769-7349