หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 23 มีนาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 20 มีนาคม 2563
เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 บนเว็บไซต์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งแก้ไขตัวเลขงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
วันที่ 11 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 2 มีนาคม 2563
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
ข้อมูลตลาดหุ้น
ข้อมูลนักลงทุน
นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
อ่านต่อ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
โทรศัพท์
02-769-7300
อีเมล์
sukthae@yuasathai.com
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา