ข่าวสารและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรรี่ ประเทศไทย (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ยัวซ่าแบตเตอรี่ จัดบูธกิจกรรม ร่วมสร้างสีสันในงาน Football Friendly Match : Thailand National Team VS Thai League All Stars
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ยัวซ่าแบตเตอรี่ จัดบูธกิจกรรม ร่วมสร้างสีสันในงาน Football Friendly Match :Thailand National Team VS Thai League All Stars เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  สนามราชมังคลาฯ กรุงเทพ โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานให้ความสนใจ สนุกสนานกับเกมส์ต่างๆ และแจกของมากมาย ที่บูธกิจกรรม

ย้อนกลับ
แผนผัง