"บริษัท"
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่าย ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทฯยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัทต้อง จ่ายค่าสิทธิบัตร (Royalty Fee) ให้แก่บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ซึ่งจะคิดเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและคิดเป็นร้อยละจากยอดขาย สำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการดูแลรักษา (Maintenance Free หรือ MF) ทุกชนิด

ในการจัดจำหน่ายสินค้า

ทางบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับตลาดทดแทน

Replacement Equipment Market

ผ่านบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก GYIN ในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้า

"Yuasa"

ในตลาดที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า

โดยปกติแล้ว GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทอีกทางหนึ่ง โดยสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย บริษัทสามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" ภายในอาณาเขตที่กำหนด และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
สำนักงาน
164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2769-7300
แฟกซ์ : 0-2769-7349
เบอร์สายด่วน : 0-2769-7300

เว็บไซต์ : www.yuasathai.com
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา