on the black dial best replica watches luminor gmt replica watch, the gmt hand travels Replicas Relojes a 24-hour track set just outside the minute track, on the very fake watches of the end .

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 15 กันยายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
เเจ้งเผยเเพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซด์ของบริษัท
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
กำหนดวาระและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อมูลตลาดหุ้น
ข้อมูลนักลงทุน
นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
อ่านต่อ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
โทรศัพท์
02-769-7300
อีเมล์
sukthae@yuasathai.com
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา