ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
วันนี้... ยัวซ่าจึงพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่มากด้วยศักยภาพเช่นคุณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณพร้อมแล้วรึยัง
คุณอาจเป็นหนึ่งในพลังสำคัญ
ที่เรามองหา
เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา...
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก
วันนี้เราพร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงให้พลังงานของชาติ
ตำแหน่งงาน
ผู้ที่สนใจ
กรุณาส่งประวัติย่อของคุณเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ในรูปแบบของ WORD เท่านั้น) พร้อมด้วยรูปของคุณและเงินเดือนที่ต้องการมาให้เรา
สามารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่
หรือติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ :
02-769-7440 (คุณวราภรณ์ แสนฤทธิ์)
02-769-7404 (คุณพรกนก เชื้อศรีวงศ์)
หรือดาวน์โหลดจากลิ้งด้านล่างนี้
เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
สำเนาผลสอบ IELTS test ผลคะแนน 6 ขึ้นไป (ถ้ามี)
สำเนาผลสอบ TOEFL test ผลคะแนน 79 ขึ้นไป (ถ้ามี)
สวัสดิการจากบริษัท
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
เบี้ยเลี้ยง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ปรับค่าจ้างประจําปี ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัท
โบนัสประจําปี บริษัทฯจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานโดย พิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน โดยการจ่ายโบนัส จะเน้นที่ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน สามารถแสดงความจํานงค์เข้าเป็นสมาชิกได้ทันที
ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ สําหรับพนักงานเกษียณ อายุ 55 ปี จะได้ค่าชดเชย ตามกฎหมาย
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
บริการรถรับ-ส่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถรับส่งพนักงานโดย ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร ตามเส้นทางที่บริษัทกําหนดให้
ชุดเครื่องแบบพนักงาน สําหรับพนักงานที่ทํางานประจําที่ โรงงานจะได้รับ สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการทํางาน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รองเท้านิรภัย บริษัทฯ จะจัดให้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะงาน
อาหารกลางวันฟรี
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา