ข่าวสารและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรรี่ ประเทศไทย (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมและผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดสาขาใหม่ของศูนย์บริการ บี-ควิก สาขาโลตัส สมุทรปราการ ในวันที่ 26-28 ก.พ. 2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564
ยัวซ่าแบตเตอรี่ ร่วมจัดบูธกิจกรรมและผู้บริหารรวมแสดงความยินดี ในงานเปิดสาขาใหม่ของศูนย์บริการ บี-ควิก สาขา โลตัส สมุทรปราการ (ถ.สายลวด)  ในวันที่ 26-28 ก.พ. 2564
ขอขอบพระคุณลูกค้า ชาวสมุทรปราการ ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจแบตเตอรี่ราคาพิเศษ 50% และให้ความความสนใจอย่างสูงในการร่วมเล่นเกมส์และรับของรางวัลที่บูธกิจกรรมยัวซ่าแบตเตอรี่  
ย้อนกลับ
แผนผัง