คณะกรรมการ
นายอิชิโระ มูราตะ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพรจักร มนูธรรม
กรรมการบริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม
กรรมการบริษัท
รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายคาซึโยชิ คาเมดะ
กรรมการบริษัท
นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ
กรรมการบริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน
กรรมการบริษัท
นายคาซูมะ ไซอิโตะ
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
คณะผู้บริหาร
นายคมสันต์ อรุณพันธ์ุ
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานวิศวกรรม)
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานผลิต)
นางสาวพัชรี อภิรักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)
นางพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานธุรกิจการจัดจำหน่าย)
นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
(งานตรวจสอบภายใน)
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • รายงานประจำปี
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-769-7300
แฟกซ์ : 02-769-7349