คณะกรรมการ
นายอิชิโระ มูราตะ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพรจักร มนูธรรม
กรรมการบริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม
กรรมการบริษัท
นายโยธิน วิมุกตายน
กรรมการบริษัท
นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์
กรรมการบริษัท
นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ
กรรมการบริษัท
นายซึโยชิ ทานิกุจิ
กรรมการบริษัท
นายคาซูมะ ไซอิโตะ
กรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
กรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะผู้บริหาร
นายคมสันต์ อรุณพันธ์ุ
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานวิศวกรรม)
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานผลิต)
นางสาวพัชรี อภิรักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)
นางพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์
ผู้จัดการทั่วไป
(กลุ่มงานธุรกิจการจัดจำหน่าย)
นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
(งานตรวจสอบภายใน)
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา