สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัทก็จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ ผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการผลิตให้มีศักยภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผนวกจิตสำนึกนี้เข้ากับนโยบายการดำเนินงานและแผนธุรกิจ อีกทั้งให้ความสำคัญและ สนับสนุนชุมชน ผ่านกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบมีคุณภาพที่ดีไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งการ สนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุน บริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ ก้าวเดินไปข้างหน้าตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท และยึดมั่นตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้า อย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมอย่างสืบเนื่องต่อไป
อิชิโระ มูราตะ
ประธานกรรมการ (รักษาการ)
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • รายงานประจำปี
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร : 02-769-7300
แฟกซ์ : 02-769-7349