การรับประกันสินค้า
เงื่อนไข การรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ YUASA
 1. แบตเตอรี่ยัวซ่าทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี นับจากเดือนที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่
 2. แบตเตอรี่ "ยัวซ่า" ถ้าเกิดความเสียหายในระยะรับประกัน โดยสาเหตุเกิดจาก การเสื่อมสภาพการใช้งานอันเนื่องมาจากผู้ผลิต" จะให้แบตใหม่แก่ลูกค้าตามขนาดที่ลูกค้าซื้อไป โดยไม่คิดราคาใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานอันเนื่องมาจากผู้ผลิต บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้าในกรณี และสาเหตุต่อไปนี้
  1. เกิดจากการเชื่อมสะพานไฟ ขั้วบวก และขั้วลบ หรือกลุ่มแผ่นธาตุไม่ดี การเดินของไฟฟ้าไม่สะดวก ความสามารถในการเก็บไฟ เสื่อมจากมาตรฐาน หรือ เกิดจากการลัดวงจรภายใน
  2. การลัดวงจรภายใน เนื่องจากมีเศษตะกั่วอยู่ระหว่าง แผ่นธาตุ แผ่นกั้น แตกจาการผลิต
  3. ผลเสียอื่นๆ มีรูรั่วที่หม้อแบตเตอรี่หรือที่ฝา แบตเตอรี่
 4. การเสื่อมสภาพการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้ ยัวซ่าแบตเตอรี่ จะไม่รับผิดชอบในการชดเชยแบตเตอรี่ใหม่ให้แก่ลูกค้าในกรณีและสาเหตุดัง ต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้ไม่เติมน้ำกลั่นในกรณีที่น้ำยาอิเล็คโตรไลท์แห้ง
  2. การตั้งแบตเตอรี่เก็บไว้นาน เกิดการจ่ายไฟมากเกินไป ในกรณีที่รถไม่ได้ใช้งานนานๆ
  3. การประจุไฟมากเกินไปทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
  4. การเปลี่ยนน้ำกรด หรือ การ เติมน้ำกรดแทนที่จะใช้น้ำกลั่น เมื่อน้ำยาอิเลคโตรไลท์แห้ง
  5. อุบัติเหตุต่าง ๆ ภายนอก ไฟไหม้ รถยนต์ชนกันอุบัติเหตุ ทางน้ำ น้ำกรดรั่วซึม เนื่องจาก หม้อแตก ฝาแตกขั้วบวก - ลบ เสีย สะพานไฟขาด
  6. การชาร์จแบตเตอรี่สลับขั้ว
หมายเหตุ หากพบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อได้รับการซ่อมแซมมาก่อน เช่น แบตเตอรี่ที่เทน้ำกรดทิ้ง ทางยัวซ่าแบตเตอรี่ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา