หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2562 (F45-3)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
วันที่ 11 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562
เผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์
วันที่ 1 มีนาคม 2562
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซด์
ข้อมูลตลาดหุ้น
ข้อมูลนักลงทุน
นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
อ่านต่อ
รายงานประจำปี
2018
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
โทรศัพท์
02-769-7300
อีเมล์
sukthae@yuasathai.com
แผนผัง
 • ข้อมูลบริษัท
  • ประวัติบริษัท
  • เป้าหมายขององค์กร
  • สาสน์ผู้บริหาร
  • คณะกรรมการและผู้บริหาร
  • คณะอนุกรรมการ
  • โครงสร้างบริษัท
  • ความยั่งยืนขององค์กร
  • ระบบมาตรฐาน
 • ข้อมูลการลงทุน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้น
  • สรุปข้อมูลทางการเงิน
  • รายงานประจำปี
  • ข้อมูลงบการเงิน
  • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • ข้อมูลนักลงทุน
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์
  • แบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์
  • แบตเตอรี่ชนิดสำรองไฟ
  • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
  • มีเดีย เซ็นเตอร์
  • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตัวแทนจำหน่าย
 • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป
  • การรับประกันสินค้า
 • ร่วมงานกับเรา
 • ติดต่อเรา